Kanakavva & Lakshmi Bathukamma Song Lyrics In Telugu (2020)

T News Bathukamma Song Lyrics In Telugu And English 2020
T News Bathukamma Song Lyrics In Telugu And English 2020

T News Bathukamma Song Lyrics
Lyrics:Kasarla Shyam
Music: Adams
Singer’s: Kanakavva & Lakshmi

 

Kanakavva & Lakshmi Bathukamma Song Lyrics In Telugu (2020)

 

కొంగుల్లు సుట్టoడ్రే కోమలాంగి
Kongullu suttamdre komalaangi
కొనగొమ్మలొంచండ్రే సుందరాంగి
Konagommalomchandre sumdharamgi
ఊయల్ల ఊగేటి పూవుల్ల గుత్తుల్ల
Ooyalla oogeti poovulla gutthula
తల నిమిరి తెంపండ్రే ఆగి ఆగి
Thala nimiri thempamdre komalaangi

తమ్ముళ్ళ పంపండ్రే కోమలాంగి
Thammulla pampandre komalaangi
అన్నల్ల పిలువండ్రే సుందరాంగి
Annalla piluvandre sundharaangi
అట్లట్ల తేలేటి అలుగుల్లు పోసేటి
Atlatla theleti alugullu poseti
సెరువుల్లో దుంకేరే లాగి లాగి
Seruvullo dhunkere laagi laagi

గుమ్మాడి పూలతో అరుగుల్ని ఏద్దాము
Gummadi poolatho arugulni yeddhamu
గోరంట పూలతో గోడలు కడదాము
Goranta poolatho godalu kadadhamu
దామెర పూలతో దర్వాజలేద్దాము
Dhaamera poolatho dharvaajaleddamu
మొగిలిపూల తోటి మొగురాలు అల్లుదాము
Mogilipoola thoti moguraalu alludhaamu

వాయిలి పూలతో వాసాలు పరిసాక
Vaaayili poolatho vaasaalu parisaaka
పొన్న పూల ఇల్లు పొంద్దిచ్చుదాము
Ponna poola illu podhichhudhaama
బండారితో ముద్దుగా పెట్టరే
Bandaaritho muddhugaa pettare
బంగారి గౌరమ్మనే ఓయమ్మ
Bangaari gourammane oyamma

మందార పూవుల్లతో
Mandhaara poovullatho
తల్లికి సింధూరమే దిద్దరే మాయమ్మ
Thalliki sindhoorame dhiddare maayamma
బండారితో ముద్దుగా పెట్టరే
Bandaaritho muddhugaa pettare
బంగారి గౌరమ్మనే ఓయమ్మ
Bangaari gourammane oyamma

మందార పూవుల్లతో
Mandhaara poovullatho
తల్లికి సింధూరమే దిద్దరే మాయమ్మ
Thalliki sindhoorame dhiddare maayamma
ఉసికెల పుట్టావే ఉసికెల పెరిగావే
Usikela puttave usikela perigaave
ఉసికెల వసంతమాడేవే ఉసికెలోనే కలిసిపోతావే
Usikela vasanthamaadave usikelone kalisipothaave

మట్టి బొడ్డెమ్మ పసిరూపమే
Matti boddemma pasi roopame
కన్నతల్లి కంటిదీపమే పుట్టింటోళ్లకు ప్రాణమే
Kannathalli kanti dheepame puttintollaku praaname
పీట బొడ్డెమ్మ గుంట బొడ్డెమ్మ పందిరి
Peeta boddemma gunta boddemma pandhiri
బొడ్డెమ్మ బాయి బొడ్డెమ్మ
Boddemma bayi boddemma

పున్నమ నుంచి పెత్తరమాస
Punnami nunchi pethharamaasa
నిండు సెంద్రునోలే ఎదగవే బొమ్మ
Nindu sendhrunole yedhagave bomma
తల్లి గుండెల్లున్న తండ్లాట జెప్పేదే
Thalli gundelunna thamdlaata cheppedhe
ఆట పాటలెనక అర్థమే గుమ్మా..
Aata paatalenaka ardhame gummaa

శ్రీలక్ష్మి నీ మైమలో గౌరమ్మ
Srilaxmi nee maimalo gouramma
సిత్రమై తోసెనమ్మా గౌరమ్మ
Sithramai thosenamma gouramma
పెండ్లీడుకొచ్చినోళ్లు మాయమ్మ
Pendleedukochinollu maayamma
నిండుగా నిను కొలుతురే గౌరమ్మ
Nindugaa ninu koluthare gouramma

శ్రీలక్ష్మి నీ మైమలో గౌరమ్మ
Srilaxmi nee maimalo gouramma
సిత్రమై తోసెనమ్మా గౌరమ్మ
Sithramai thosenamma gouramma
పెండ్లీడుకొచ్చినోళ్లు మాయమ్మ
Pendleedukochinollu maayamma
నిండుగా నిను కొలుతురే గౌరమ్మ
Nindugaa ninu koluthare gouramma

కొంగుల్లు సుట్టoడ్రే కోమలాంగి
Kongullu suttamdre komalaangi
కొనగొమ్మలొంచండ్రే సుందరాంగి
Konagommalomchandre sumdharamgi
ఊయల్ల ఊగేటి పూవుల్ల గుత్తుల్ల
Ooyalla oogeti poovulla gutthula
తల నిమిరి తెంపండ్రే ఆగి ఆగి
Thala nimiri thempamdre komalaangi

తమ్ముళ్ళ పంపండ్రే కోమలాంగి
Thammulla pampandre komalaangi
అన్నల్ల పిలువండ్రే సుందరాంగి
Annalla piluvandre sundharaangi
అట్లట్ల తేలేటి అలుగుల్లు పోసేటి
Atlatla theleti alugullu poseti
సెరువుల్లో దుంకేరే లాగి లాగి
Seruvullo dhunkere laagi laagi

తంగేడు పూవులన్నీ తళతళ మెరవంగా
Thangedupoola vodilo voraganga
గునుగుపూల ఒడిలో ఒరగంగా
Gunugupoola vodilo voraganga
కట్లపూల మెట్లు పరవంగా
Katlapoola metlu paravanga
భామలు వచ్చేరే బంతులు తెచ్చేరే
Baamalu vachhere banthulu thechhere

శిబ్బిల బతుకమ్మ పేర్చేరే
Shibbila bathukamma perchere
తొమ్మిదిరోజుల ఆట ఆడారే
Thommidhi rojula aata aadaare
శ్రీకృష్ణుడొచ్చి పుంజీతమాడంగ
Srikrishnudochi pumjeethamaadanga
సత్యభామ డేగలాట లాడిందట
Sathyabaama degalaata laadindhata

ఎంకటేసుడొచ్చి మోట గొట్టంగా
Yenkatesudochi mota gottamga
పద్మమ్మ మంగమ్మ నీళ్ళు దోడిండ్రట
Padhmamma mangamma neelu dhodindrata
ఎండి వాన పైడి వానల్లు కురవంగ
Yemdi vaana paidi vaanallu kuravanga

కొంగు సాపి నిన్ను పిలిసేనే గంగ..
Kongu saapi ninnu pilisene ganga
బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
Jeevamunna palle uyyalo jeevi ganji seruvu uyyalo
జీవమున్న పల్లె ఉయ్యాలో జీవిగంజి సెరువు ఉయ్యాలో

Bathukamma Video Song

 

T News Bathukamma Song Lyrics In English

Kongullu suttodre komalangi
Konagommalonchandre Sundarangi
Bouquets of cradle flowers
Head Nimiri Tempandre stop and stop

Tammulla Pampandre Komalangi
Annalla Piluvandre Sundarangi
Atlat floating alugullu poseti
Pull and pull the dungeon in the manure

Let’s decorate the arugula with pumpkin flowers
Let’s paint the walls with henna flowers
Let’s not gate with damera flowers
Let’s shake the buds of the buds

After the vases with vayili flowers
Let’s get a flower house
Oyamma is the golden gourmand who kisses Bandari
Mayamma is the mother of hibiscus flowers

Oyamma is the golden gourmand who kisses Bandari
Mayamma is the mother of hibiscus with hibiscus flowers
Usikela puttave usikela perigave
The spring of Usikela merges with Usikela

Clay boddemma pasirupame
Kannathalli eye lamp is the lifeblood of Puttintolla
Pita boddemma sock boddemma canopy
Boddemma Bai Boddemma

From Punnama to Pettaramasa
Nindu Sendrunole is a growing toy
The mother’s heart was pounding
Gumma means game song ..

Srilakshmi ni mimalo gouramma sitramai tosenamma gouramma
Pendleedukochinollu mayamma ninduga koluthure gouramma you
Srilakshmi gouramma sitramai tosenamma gouramma in your mima
Pendleedukochinollu mayamma ninduga koluthure gouramma you

Kongullu suttodre komalangi
Konagommalonchandre Sundarangi
Bouquets of cradle flowers
Head Nimiri Tempandre stop and stop

Tammulla Pampandre Komalangi
Annalla Piluvandre Sundarangi
Atlat floating alugullu poseti
Pull and pull the dungeon in the manure

All the dandelion flowers are glistening
Leaning in the lap of hummingbirds
In front of the flower stairs
The bridesmaids bring the balls

Shibbila Bathukamma Perchere
The game is played for nine days
Srikrishnudochi Punjitamadanga
Satyabhama Degalata Ladindata

Enkatesudochi is a coarse tube
Padmamma Mangamma Nillu Dodindrata
Dry rains are scarce

Kongu Sapi is the Ganga that calls you ..
Batukamma Batukamma Uyyalo Gold Batukamma Uyyalo
Jivamunna Palle Uyyalo Jeeviganji Seruvu Uyyalo

 

Leave a Comment