Padara Padara Song Lyrics In Telugu & English Maharshi

Padara Padara Song Lyrics In Telugu & English Maharshi
Padara Padara Song Lyrics In Telugu & English Maharshi

Padara Padara Song Lyrics
Singer: Shankar Mahadevan
Music: Devi Sri Prasad
Lyrics: Shree Mani
Director: Vamshi Paidipally
Cast: Mahesh Babu, Pooja Hegde

Bhallumantu Ningi Song Lyrics In Telugu

 

భల్లుమంటూ నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గడ్డి
Bhallumantu ningi ollu virigenu gaddi
పరకతోనా ఎడారి కళ్ళు తెరచుకున్న
Parakathona idari kallu therachukunna
వెలనా చినుకు పూలవాన సముద్రమెంత
Velana chinuku pulavanaa samudramentha

దాహంఏస్తే వెతికేనా ఊటబావినీ శిరస్సు
Dhahameste vethikeno vutabaavine sirassu
వంచి శిఖరమంచు ముదిదే మట్టినేలనే
Vamchi shikaramamchu mudhide mattinelane
పదరా పదరా పాదరా నే అడుగుకి పదును
Padara padara padaraa ne aduguki padhunu

పెట్టి పాదరా ఈ అడవిని చదును చేయి మరి
Petti padaraa ee adavini chadunu cheyi mari
వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా
Vethukuthunna siri dhorukuthundhi kadaraa
పదరా పదరా పాదరా ఈ పుడమిని అడిగిచూడు
Padara padara padaraa ee pudamini adigichudu

పాదరా ఈ గెలుపును మలుపు ఎక్కడను
Padaraa ee gelupanu malupu ekkadanu
ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా
Prashnalanitiki samadhanamidhiraa
నీ కదా ఏదిరా నీ మొదలిదిరా
Nee kadha edhira nee modhalidhiraa

ఈ పాదమున మొదటడుగేయ్ రా
Ee padhamuna modhatadugey raa
నీ తరమిదిరా అనితరమిదిరా
Nee tharamidhiraa anitharamidhiraa
అని చాటైరా పదరా పదరా పాదరా
Ani chatairaa Padara padara padaraa

పదరా పదరా పాదరా నే అడుగుకి పదును
Padara padara padaraa ne aduguki padhunu
పెట్టి పాదరా ఈ అడవిని చదును చేయి మరి
Petti padaraa ee adavini chadunu cheyi mari
వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా
Vethukuthunna siri dhorukuthundhi kadaraa

పదరా పదరా పాదరా ఈ పుడమిని అడిగిచూడు
Padara padara padaraa ee pudamini adigichudu
పాదరా ఈ గెలుపును మలుపు ఎక్కడను
Padaraa ee gelupanu malupu ekkadanu
ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా
Prashnalanitiki samadhanamidhiraa

భల్లుమంటూ నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గడ్డి
Bhallumantu ningi ollu virigenu gaddi
పరకతోనా ఎడారి కళ్ళు తెరచుకున్న
Parakathona idari kallu therachukunna
వెలనా చినుకు పూలవాన సముద్రమెంత
Velana chinuku pulavanaa samudramentha

దాహంఏస్తే వెతికేనా ఊటబావినీ శిరస్సు
Dhahameste vethikeno vutabaavine sirassu
వంచి శిఖరమంచు ముదిదే మట్టినేలనే
Vamchi shikaramamchu mudhide mattinelane
కదిలే ఈ కాలం తన రగిలే వేదనకి
Kadhile ee kaalam thana ragile vedhanaki

బాదులల్లే విసిరినా ఆశల బాణం నువ్వేరా
Badhulalle visirina aashala baanam nuvveraa
పగిలే ఇలా హృదయం తన యెదలో రోదనకి
Pagile ila hrudhayam thana yedhalo rodhanaki
వారమల్లే దొరికిన ఆకరిసాయం నువ్వేరా
Varamalle dhorikina aakarisaayam nuvveraa

కనురెప్పలలో తడి ఎంధుకని తననడిగే వాడే
Kanureppalalo thadi endhukani thananadige vaade
లేక విలపించేటి ఈ భూమి వోడి చిదురించేలా
Leka vilapincheti ee boomi vodi chidurinchelaa
పదరా పదరా పదరా ఈ హలమును
Padhara padhara padharaa ee halamunu

భుజముకెత్తి పదరా ఈ నేలను ఎదకు
Bujamuketthi padharaa ee nelanu yedhaku
హత్తుకుని పిలుపునిచ్చి పదరా
Hatthukuni pilupunicchi padharaa
పదరా పదరా పదరా
Padhara padhara padharaa

ఈ వెలుగును పలుగు దించి పదరా
Ee veluganu palugu dhinchi padharaa
పగుళ్లతో పనికిరానిదను బ్రతుకు
Pagullatho panikiraanidhanu brathuku
భూములిక మెతుకులికిచ్చు కదరా
Boomulika methukuliccchu kadharaa

నీలో ఈ చలనం మరి కాదా సంచలనం
Neelo ee chalanam mari kaadhaa sanchalanam
చినుకల్లే మొదలై ఉప్పెన కాదా ఈ కథనం
Chinukalle modhalai uppena kaadhaa ee kathanam
నీలో ఈ జేడీకి చెలరేగే అలజడికి
Neelo ee jadiki chelarege alajadiki

గెలుపల్లె మొదలై చరితగా మారే నీ పయనం
Gelupalle modhalai charithaga maare nee payanam
నీ ఆశ్యమే తమ ఆశ అని
Nee aashyame thama aasha ani
తమ కోసమని తెలిసాక నువ్వు లక్ష్యమని
Thama kosamani thelisaaka nuvu lakshyamani

తమ రక్షవాణి నినదించేలా
Thama rakshavani ninadhinchelaa
పదరా పదరా పదరా
Padhara padhara padharaa
నీ గతముకు కొత్త జననమిదిరా
Nee gathamuku kottha jananamidhiraa

నీ ఎత్తుకు తగిన లోతు ఇది
Nee etthuku thagina lothu idhi
తొలి పునాది గది తలుపు తెరిచి పదరా
Tholi punaadhi gadhi thalupu therichi padharaa
పదరా పదరా పదరా
Padhara padhara padharaa

ప్రతొక్కరి కథవు నువ్వు కథారా
Prathokkari kathavu nuvvu katharaa
నీ ఒరవడి భవిత కళల వోడి
Nee voravadi bavitha kalala vodi
బ్రతుకు సాధ్యపడు సాగుబడి బడిరా
Brathuku saadhyapadu saagubadiki badiraa

తనని తాను తెలుసుకున్న
Thanani thaanu thelusukunna
హలముకు పొలముతో ప్రయాణం
Halamuku polamutho prayaanam
తనలోని ఋషిని వెలికితీయు
Thanaloni rushini velikitheeyu

మనిషికి లేదు ఏ ప్రయాణం
Manishiki ledhu ye prayaanam
ఉషస్సు ఎంత ఊపిరిచ్చి పెంచిన
Ushassu entha oopiricchi penchina

కాంతి చుక్కవో..ఓ..తరాల వెలితి
Kaanthi chukkavo..o..tharaala velithi
వెతికి తీర్చ వచ్చిన వెలుగు రేఖవో
Vethiki theercha vacchina velugu rekhavo

పదరా పదరా పాదరా Video Song

Padara Padara Song Lyrics In English Maharshi Movie

Bhallumantu ningi tears broke grass
Parakatona desert eyes open
Velana Chinuku Pulavana Samudramentha

If you are thirsty, look no further
The ground is the first to bend and peak
Padara padara padara ne aduguki padunu

Petty Padara flatten this forest
Kadara finds Siri looking for
Padara Padara Padara Ask this pudami

Where Padara will turn this victory
Answer all the questions
Is it yours or yours?

Come first on this foot
Your generation is unparalleled
Said Chatira Padara Padara Padara

Padara padara padara ne aduguki padunu
Petty Padara flatten this forest
Kadara finds Siri looking for

Padara Padara Padara Ask this pudami
Where Padara will turn this victory
Answer all the questions

Bhallumantu ningi tears broke grass
Parakatona desert eyes open
Velana Chinuku Pulavana Samudramentha

If you are thirsty, look no further
The ground is the first to bend and peak
This period of moving to his burning anguish

Nuvvera is the arrow of hope thrown by the ducks
The heart bursts into tears
Are you sure you want to continue?

Use a moisturizer on the eyelids
Or let this weeping land be scattered
Layer by layer this layer

Shoulder to shoulder paddle this floor
Touch and call and layer
Layer by layer layer by layer

Sprinkle this light on the floor
Survive the useless with cracks
Do not touch the earth

Is this movement in you a sensation or not?
This article or section needs sources or
References that appear in

Credible, third-party publications
To the turmoil that erupts in this Jedi in you
Your journey from Gelupalle to history

Yours is their hope
When you know they are for you, you are the target
Let their amulet blaspheme

Layer by layer layer by layer
A new birth to your past
This is a depth appropriate to your height

Fold the first foundation room door open
Layer by layer layer by layer
Pratokkari Kathavu Nuvvu Kathara

Your future is the art of the future
Is it possible to survive?
Knowing himself

Travel by field to Halam
Uncover the sage within himself
No journey for man

How breath-taking in the morning
Light drop..o..generations are missing
The line of light that came to the search

 

 

Leave a Comment