ఈశ్వర పరమేశ్వర సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు

Eshwara Parameshwara Song Lyrics In Telugu & ENGLISH
Eshwara Parameshwara Song Lyrics In Telugu & ENGLISH

Eshwara Parameshwara
Singer: Devi Sri Prasad
Cast: Panja Vaisshnav Tej, Vijay Sethupathi, Krithi Shetty
Lyrics : Chandrabose
Directed by: Buchi Babu Sana
Music: Devi Sri Prasad

Eshwara Parameshwara Song Lyrics In Tenglish

Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Rendu kannula manishi bathukunu
Gunde kannutho choodraa

Edhuta padanee vedhanalanu nudhiti kannutho choodraa
Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Dhaari edho theeram edho gamanamedho gamyamedho

Letha premala lothu entho leni kannutho choodaraa
Cheekatedho veluthuredho manchi edho manta edho
Lokamerugani prema kathani loni kannutho choodaraa

Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Nuvvu raasina raathalicchata marchuthoo emarchunte

Nela paina vinthalanni ningi kannutho choodraa
Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Masakabarina kanti papaki musugu theese velugulaga

Kalamadigina katina prashnaku badhuluvai edhuravvaraa
Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa
Eeshwaraa parameshwaraa choodara itu choodraa

ఈశ్వర పరమేశ్వర సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు

ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
రెండు కన్నుల మనిషి బతుకును
గుండె కన్నుతో చూడరా

ఎదుట పడనీ వేదనలను నుదిటి కన్నుతో చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
దారి ఎదో తీరం ఎదో గమనమేదో గమ్యమేదో

లేత ప్రేమల లోతు ఎంతో లేని కన్నుతో చూడరా
చీకటేదో వెలుతురేదో మంచి ఎదో మంట ఎదో
లోకమెరుగని ప్రేమ కథని లోని కన్నుతో చూడరా

ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
నువ్వు రాసిన రాతలిచ్చట మార్చుతూ ఏమార్చుతుంటే

నేల పైన వింతలన్నీ నింగి కన్నుతో చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
మసక బారిన కంటి పాపకి ముసుగు తీసే వెలుగు లాగ

కాలమడిగిన కఠిన ప్రశ్నకు బదులువై ఎదురవ్వరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా చూడరా ఇటు చూడరా

Uppena Movie Video Songs

 

Eshwara Parameshwara Song Lyrics In ENGLISH

Ishwara Parameswara cudara itu cudara
The two-eyed man is alive
Do not look with the heart and eye

Do not look at the pain in
Front of you with your forehead
Ishwara Parameswara cudara itu cudara

The road is a shore or a destination
Do not look with the eye that
Does not have much depth of tender love

Dark or light, good or bad
Do not look with the eye in the
love story that does not improve the world

Ishwara Parameswara cudara itu cudara
Ishwara Parameswara cudara itu cudara
If you change the handwriting you write

Do not look with all your eyes on the ground
Ishwara Parameswara cudara itu cudara
The dim eye is like a light that masks sin

Instead of the time-honored tough question
Ishwara Parameswara cudara itu cudara
Ishwara Parameswara cudara itu cudara

Leave a Comment